Obchod s textilem


Nabízíme spolupráci při vyhledávání vámi poptávaného zboží se zárukou, že v relativně krátké době předložíme návrh, který bude výhodný pro vás v poměru cena a kvalita v době řešení vaší poptávky. Svá doporučení opíráme o dosavadní zkušenosti z provozu prádelny.

Službu poskytujeme všem zákazníkům, kteří nás osloví bez ohledu na poptávaný objem.

Zákazník po celou dobu od předložení poptávky až do doby než předloží písemnou objednávku, je bez jakýchkoli závazků vůči naší společnosti. Nepožadujeme od naších zákazníků žádné záruky ani předběžné smlouvy protože jsme přesvědčení, že námi předložená nabídka splní jejich požadavky a očekávání.

Spolupracujeme přímo s výrobci, máme přehled o trhu co do kvality a ceny a nabízené výrobky prošly zátěží praním v průmyslové prádelně. Náš vztah s výrobci je založen na odborné spolupráci v oblasti zjišťování a ověřování technických parametrů nabízeného zboží a odborných konzultací při řešení technologie praní.


Ložní povlečení »   Koupelnový program »   Stolní program »   Lůžkoviny »